Жизнь-это
I Устремление
«Процес старіння запускається тієї хвилини, коли
людина
втрачає
бачення
власного
майбутньо-
го», - це слова Поля Брега, який займався серфін-
гом і після свого 90-ліття!
Розум часто порівнюють з комп’ютером. І дійсно,
у кожного з нас є розум - найкращий комп поміж
усіх існуючих. Потрібно просто завантажити пра-
вильну програму, слухати і промовляти правильні
слова. Хочете хороших дітей? Ніколи не кажіть, які
вони погані, їм самим і тим, з ким ви навіть незна-
йомі («трамвайні розмови»). Хочете бути багатим?
Припиніть говорити, що нема грошей.
Говорити
потрібно
про те,
що
ми
хочемо,
а
не
про те, що є. Хочемо інше - говоримо інше, тоді
й робитимемо, й отримуватимемо інше. Бо наше
життя точнісінько таке, як ми його описуємо. За-
питують, як наші справи? Єдина правильна відпо-
відь - «Чудово!», що рівноцінно «Я живу!».
ЖИТТЯ ЯК ПРОЕКТ
Знати, що кожен має свій термін перебування на
Землі,
недостатньо.
Варто знати
наперед, як ми
збираємось провести цей час, бо світ дійсно дає
нам те, що у кожного в голові. Зовнішні обстави-
ни не надто важливі. Є притча про
двох близнюків. Один став мільйо-
нером, а інший - жебраком. На за-
питання, в чому причина, обоє від-
повіли
однаково:
«Мій батько був
злим алкоголіком.
..» Ця обставина
пригнітила
одного
брата,
про-
те
лише
мобілізувала
внутрішню
силу іншого, спрямовуючи його на ефективні дії.
Це просто вибір людини. Депресія - теж думка, і
вона, як інші думки, пристрасно хоче матеріалізу-
ватися. То ж відмітайте заперечення, критику, зне-
вагу, презирство, не дозволяйте негативу ослаби-
ти ваш дух і знищити ваші цілі.
Достатньо запитати себе: «Яким і де я хочу бути
через
10-20-50-70
років?»
-
і
можна
дійти
до
розуміння аналогії «Життя як проект». І неваж-
ливо, якого ми
віку, зросту, краси, статі, освіти
чи
здібностей.
Замислитись
над
цим
питан-
ням - вже розпочати реалізацію свого проекту.
Можна
мислити фрагментарно: здоров’я, стат-
ки,
освіта,
сім’я,
діти,
робота, друзі,
захоплен-
ня тощо. Можна мислити системно: скільки і з
ким я планую прожити; як, де і яким хочу бути
у 40-60-80-100 років?
Кожна людина
- загадка найперше для себе. За-
думайтесь: «Що я за особистість, які перспективи
мене
очікують?»
Замість
того,
щоб
переживати,
скільки всього ви не маєте, просто почніть відпо-
відати
на свої глибинні питання та знаходити в
собі відповіді на них.
своїм
МАРШРУТОМ
Проблеми
здаються
величезними
настільки,
на-
скільки засмічений - і тому слабкий! - наш розум.
На певній висоті ніколи не буває хмар. Психоло-
гічний дискомфорт свідчить - ми не досить висо-
ко. Не гаяти часу, розганяючи хмари, які одразу ж
повернуться, а здійнятися над хмарами раз і наза-
вжди! Ми можемо сісти за клавіатуру власної розу-
мової програми будь-якої миті і перепрогра.мува-
ти себе, вводячи різні слова, картинки, ідеї, образи
тієї кращої людини, якою ми могли б стати.
Секрет успішного життя
простий: поставити ін-
формаційний фільтр у своїй голові. Чи варто без-
роздільно довіряти тому', що пишуть у книгах, ка-
жуть люди? У кожного - свій досвід і своя істина.
Будь-яка інформація - це розповідь про подорож.
Але ви йдете своїм маршрутом, а не повторюєте
чийсь шлях. Варто брати з книг лише те, що корис-
не вам, що витримало перевірку часом, та слухати
успішних практиків. Варто завжди
використову-
вати наше найбільше надбання - власну голову'.
Ду'мати! Думати самостійно і давати собі час! Лише
за такої умови
можна
скористатися
перлинами
мудрості, зібраними
іншими
за тривалу історію
людства. На жаль, більшість людей постійно шукає
«готову» відповідь і «легкий» вихід.
Поїздка
чи
турпохід
потребують
старанної
під-
готовки. А подорож довжиною в жиггя?! Той, хто
не знає, куди йде, як правило, не потрапляє ніку-
ди. Неправильний образ «Я» стає долею, але його
можна
міняти, як одежу'.
Просто слід навчитися
приймати рішення раз і назавжди («обравши мету,
про дорогу не турбуйся: дорога виведе сама»), а в
часи сумніву чи печалі згадати: «Я дав собі слово!»
Той, хто починає з думки «це неможливо», одразу
ж зачиняє перед собою усі двері.
..
То який зробити вибір? Спробуємо найближчого
вихідного
написати
щодетальніший
план
свого
життя. Можливо, тоді ми ви відчуємо свою Долю
та дізнаємося, звідки стартувати. Список бажань
покаже,
хто
ми
є
насправді.
Це
допоможе
нам
направляти
свою
подальшу
«життєву
кар’єру»
і
твердо
керувати
втіленням
цього
проекту з
на-
звою «Моє щастя». І тут велике значення має вибір
успішної працюючої системи. Про це - наступна
глава.
Поїздка чи турпохід потребують старанної
підготовки. А подорож довжиною в життя?!
Той, хто не знає, куди йде, як правило,
не потрапляє нікуди
22
www.kolesogizni.com
предыдущая страница 23 Колесо Жизни 2011 04 читать онлайн следующая страница 25 Колесо Жизни 2011 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст