'І с у по
АМЕРИКА: НА ОБЛІКУ КОЖНА XНИЛИІІА!
Естафету в японців впевнено перебирають амери-
канці, які також прагнуть контролювати час, але,
на відміну від своїх заокеанських острівних сусідів,
така одержимість зумовлена радше високим еконо-
мічним рівнем розвитку, ніж культурними традиція-
ми. Вислів «Час - це гроші!» вже давно став візитною
карткою Сполучених Штатів, а відтак - рушійною
силою цієї нації. Для американців час має велику
цінність, яка здебільшого вимірюється у грошово-
му еквіваленті, тому коли хочеш більше заробити,
мусиш поспішати. Мабуть, ви не зможете зустріти
жодного американця, який би кудись не квапив-
ся. Частково це зумовлено досягненням так званої
«американської мрії», яка для загальної більшості є
втіленням успіху, слави, багатства і щастя.
Тут на обліку перебуває кожна хвилина, тому,
якщо ти вже зробив певну роботу і наразі у твоє-
му розпорядженні є вільний час, краще починай
працювати над наступним завданням, а якщо ти не
маєш часу перепочити, значить, працюєш добре.
Відтак над американськими головами постійно ви-
сить важкий «дамоклів меч», викуваний із міцної
сталі безлічі термінових справ, які необхідно зро-
бити вже й негайно, «поки не пізно».
Фантастичний розвиток технологій дозволив
американським вченим створити атомний супер-
годинник, похибка якого становить одну секунду
на 15 млрд. років. Цей винахід промовисто ілюструє
залежність від часу та одержимість його контролем.
Відтак в Америці люди
Фантастичний розвиток технологій
дозволив американським вченим
створити атомний супергодинник,
похибка якого становить одну секунду
на 15 млрд. років. Цей винахід
промовисто ілюструє залежність від
часу та одержимість його контролем
роолять те, що їм каже
годинник.
Лише
час,
загнаний у тісні
рам-
ки незмінного графіка,
вирішує, коли вони зу-
стрічаються
зі
своїми
друзями, знайомими чи
колегами, коли їдять, від-
почивають і займаються
іншими справами.
Виявляється, різні народи перебувають
у різних стосунках із часом. Одні гордо
кидають йому виклик, інші покірно
схиляють голови у шанобливому поклоні
перед «його величністю», але виявляється,
є у світі й такі народності, які повністю
ігнорують час, навіть не підозрюючи про
його існування.
..
М
и не народжуємося з відчуттям часу, а
його набуваємо. Наші часові і просто-
рові уявлення
визначаються
особли-
востями культури, до якої ми належи-
мо. Сучасні наукові дослідження у галузі психолог ії
свідчать: кожен народ має свою швидкість сприй-
няття та опрацювання інформації, яка й задає темп
і ритм його буття.
ЯПОНІЯ: ЧАС
Є
ВИЩИМ
ЗА ВСІ ОБСТАВИНИ
Найбільш «біжучою» у часі
нацією
вважаються
японці. В Японії марнування часу прирівнюється
до злочину, до тяжкого гріха, за який карають ко-
лективним презирством, звільненням з роботи або
навіть відлученням від спільноти. Це зумовлено дав-
німи традиціями та непохитними суспільними дог-
мами. відтак у розумінні японців час існує для того,
іцоб працювати.
Вони
й працюють - стільки,
скільки можливо. Вони
завжди зайняті, а якщо
їм нема чого робити,
відчувають
справжній
фізичний біль. В Японії
і іавіть з’явилися такі ста-
лі вирази, як «недільна
хвороба» і «святковий
синдром»,
а
масовий
трудоголізм дав поча-
ток ще й такому новому поняттю, як «смерть через
перепрацювання». Незважаючи на високу ймовір-
ність померти на робочому місці, японці мало від-
почивають, оскільки у їхньому розумінні все, що
робить людина, повинно мати певну цінність пе-
ред суспільством і країною. Для представників цієї
острівної держави «бути швидким» означає одну з
найбільших чеснот, бо час для них є вищим за всі
обставини.
Майже ідолопоклонницьке ставлення до «його
величності» часу виробило у японців залізну пунк-
туальність. У них все організовано та чітко заплано-
вано, і якщо, припустимо, потяг прибуває на перон
однією хвилиною пізніше зазначеного терміну, це
вже розцінюється як обурливе запізнення.
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЧАС
Чим довшим і розлогішим є коріння того чи іншого
і іароду у віках, тим глибиннішим є його усвідомлен-
ня себе у часі, яке іноді може докорінно змінювати-
ся. Таким народом, а радше скупченням близьких за
своєю ментальністю націй, є слов’яни.
Сприйнятая часу слов’янами, зокрема українця-
ми, є надзвичайно своєрідним, оскільки спричине-
не багатовіковою історією, глибокими культурни-
ми традиціями на зламі двох релігій - язичництва
та християнства.
Колись у прадавній слов’янській культурі пану-
вало природне сприйняття часу, відповідно до яко-
го наші предки жили у тісному зв’язку' з природою,
використовуючи її як певний годинниковий меха-
39
предыдущая страница 40 Колесо Жизни 2010 11 читать онлайн следующая страница 42 Колесо Жизни 2010 11 читать онлайн Домой Выключить/включить текст